PREGUNTES FREQÜENTSQuè haig de fer per a contractar els serveis d'una cuidadora a domicili?


Posar-se en contacte amb Dóna'm la mà   a través del nostre correu electrònic, trucar-nos per telèfon, enviar-nos un whatsapp o fer-nos una visita a la nostra oficina i l'informarem de tot el necessari per a iniciar el servei.Una vegada la família ens informi de les necessitats de la persona, ens desplaçarem al domicili per a conèixer a l'usuari i al seu entorn i així poder definir i detallar millor les tasques a realitzar, d'aquesta manera seleccionarem l'assistenta que millor s'adapti al servei.


Si l'assistenta que realitza el servei no ens agrada, existeix la possibilitat de canvi?

Sí, sempre es podrà substituir a l'assistenta si el perfil no és del gust de la família o usuari, la nostra prioritat és el benestar i qualitat del servei que oferim.

En el cas que l'assistenta no pugui venir, el servei està garantit?

Garantim sempre el servei, disposem de cuidadores per a cobrir les incidències que puguin sorgir.


Es realitza algun seguiment durant el servei contractat?

Volem garantir un bon servei, la nostra política d'actuació consisteix a contactar periòdicament amb la família i realitzar visites a l'usuari per assegurar-nos que totes les seves necessitats i serveis contractats estan sent satisfets amb professionalitat, humanitat i respecte, el nostre objectiu principal són les persones. També comprovem que l'adaptació de l'assistenta amb l'usuari sigui l'adequat.


Quant cobrarà l'assistenta si està de baixa mèdica?

En primer lloc caldrà indicar que depèn de qual sigui la causa de la baixa médica.
  • Si la causa és per una qüestió laboral -denominat contingències professionals-, per exemple un accident laboral o una malaltia ocasionada amb motiu del treball es percebrà les següents quanties:
    • El dia de la baixa s'ha de percebre el salari íntegre.
    • Des de l'endemà de la baixa es percep el 75% de la base reguladora. La base reguladora és la que apareix en la nòmina i depèn del salari del trabajador.
  • Si és una qüestió comuna -denominat contingències comuns-, per exemple un accident no laboral o una malaltia comuna com una grip es percebran el següent salari:Els tres primers dies no es cobra res.Del quart al vintè dia -20 dia de malaltia- es percep el 60% de la base reguladora.A partir del dia 21 de baixa, aquest dia inclòs es percebrà el 75% de la base reguladora.

Qui paga la baixa mèdica de l'assistenta?

En cas de contingències comunes -malaltia comuna o accident no laboral- a partir del dia 9 s'han de sol·licitar a la Seguretat Social el pagament directe de la baixa. Per tant, tenint en compte que els tres primers dies no es cobra res, del quart al vuitè (tots dos inclosos) els paga l'ocupador, i posteriorment la seguretat social sol·licitant el pagament directe per part de l'assistenta.


En cas de contingències professionals -malaltia o accident laboral- des de l'endemà de la baixa s'ha de sol·licitar el pagament directe a la Seguretat Social o mútua, en funció d'amb qui l'ocupador tingui contractada les contingències professionals.