¿Qué fer si em trobo sense la meva autonomia i amb situació de dependència?

Quan una persona es troba en situació de dependència, la Generalitat de Catalunya ofereix la ajuda de la Llei de Dependència.


Aquesta Llei es va crear al 2007 per ajudar econòmicament a aquelles persones que no poden valer-se per si mateixes i que necessiten assistència diaria en la seva rutina del dia a dia.


Per accedir a les prestacions i ajudes econòmiques de que disposen els Serveis Socials de Catalunya es tindrà en compte la capacitat econòmica de la persona beneficiaria entre d'altres factors.


És molt important resaltar que la Llei de Dependència no es compatible amb una gran invalidessa, ja que la Generalitat de Catalunya considera que amb aquest 50% adicional ja es pot asumir els recursos i serveis necessaris.

Segons el grau de dependència obtingut es dispondrá d'una cuantía determinada que s'haurà de justificar mitjançant la contractació d'una assistència domiciliària per part d'una empresa registrada en la Generalitat de Catalunya per poder rebre aquesta prestació.


Dóna'm la mà , es una empresa certificada y registrada en el Departament de Treball, Famílies y Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya.El plaç de concesió de la prestació econòmica s'estableix entre els 3 y 6 mesos des de l'inici de la tramitació.